The Connect Healing

The Connect healing

Är en ingående djup healing energi som tar dig till en mycket hög utveckling av ditt eget medvetande. Som i en öppenhet för att mottaga de nya vibrationerna får du tillgång till en version av ditt eget jag. I denna universella energi så får du tillgång till att kunna vara i det som är en helhet av universum och ditt eget unika energisystem. Den delande energin integrerar ditt varande av din innersta del till en helhet av universum, så att du i en öppenhet kan mottaga och leva ditt liv som är i en fullständhet av din universella intelligens som levande av din egen varelse.

Din inneboende intelligens blir en närvaro av dig själv, till energin som i ett enda utgörande förbinder dig till den energin för din egen återkoppling, där du själv tar en direktion av ditt helande, ditt eget liv och din livsväg.

Inom The Connect healing finner du The Connect och The Connective:

The Connect
Du kopplas till ett medvetande som ligger i universums helande spektra av ljus och kärlek till både dig själv och världen. The Connect skapar en riktning till den högsta delen av universums frekvens. Du förbinds till den innerliga delen av ditt jag, till att kunna vara med universum i det som är samman- fallande för ditt system.

The Connect är utgörande för den interaktion, som riktas till att kunna ge dig ytterligare en vibration av energin till kommunikation med ditt medvetande på en väldigt hög nivå. Den tillförande energin ger dig en ny riktning till den mänskliga uppbyggnad av struktur, energi, och flöden genom fysiologiska aspekter, till ett sammansatt nytt seende av din mänskliga form och skapelse. Din fysiska form förändras till ett helt nytt jag.

The Connective
Den djupgående processen i The Connective tar en utveckling av dig själv till en väldigt hög nivå inom ditt jag. Den är en ingående djup healing energi och utförs när du känner att du är redo för att ytterligare ta en nivå av din egen utveckling. Du behöver inte uttala den delen som ligger i The Connective som en utgörande behandling utan den sker när du inom dig ber att få den delen med universum.

Vad händer efter en behandling?
Kroppen är ett energisystem och återupprättas till den universella energin och låter den komma i kontakt med källan av allt som är, i formen av denna healing. Kroppen har en ny vibration och väljer nu att vila i den nya energin och den har nu tillgång till att kunna hjälpa sig själv på ett helt nytt sätt.Därav så rekommenderas man att kroppen får en vila mellan de utgörande behandlingarna, som ligger på en tid av 1-2 veckor, för att du själv kallas till den energin som är för dig och det som är vägen till dig. Ibland sker en direkt, märkbar förbättring och ibland upptäcker du inte förrän efter flera veckor att något expansivt har skett och en märkbar förändring kan konstateras.

All form av helande kan utgöras på en behandling, men ibland tar det längre tid och därav kan alltid rekommendationen att återkomma på ytterligare en behandling, vara ett steg för att kunna se igenom det som är ett hinder inom dig till att helas. En rekommendation är aldrig ett måste, utan du själv ska kunna känna igen när du vill återkomma. Du är den som leder dig själv till vägen, och universum är den som ger dig stödet till den väg du vill vandra.